• Onze school

Onze school

Onze school

Auris De Spreekhoorn is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen. Leerlingen met een onderwijsarrangement voor speciaal onderwijs bij Auris zijn welkom op onze school. Ook hun ouders zijn welkom.

Binnen Auris De Spreekhoorn staat de leerling centraal. Wij zien de leerling als een uniek en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten, mogelijkheden, problemen en beperkingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen. Wij bieden een veilig leerklimaat, waarin de leerling niet bang is om fouten te maken.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, onze afspraken en regels, praktische informatie of onze kwaliteit? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Begeleiding op de reguliere school

Begeleiding op de reguliere school

Voldoet uw kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris, dan krijgt uw kind een onderwijsarrangement toegewezen. Voldoet een kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris? Dan krijgt het kind een onderwijsarrangement toegewezen. Bij een ondersteuningsarrangement blijft het kind op de reguliere basisschool. Zo kan het kind de lessen gewoon blijven volgen en toch extra ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van voorbereidende begeleiding op lezen en taal.

Meer informatie
Auris Zorg

Auris Zorg

Dove en slechthorende kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen zich vaak moeilijk uiten. Het is het soms lastig om contact te maken met vriendjes of om alleen te spelen. Hierdoor kan uw kind minder zelfvertrouwen hebben. Is dit zo bij uw kind of vindt u het lastig om contact te maken met uw kind? Of heeft u wellicht ondersteuning nodig bij de opvoeding?

Auris Zorg biedt verschillende mogelijkheden om u en uw kind te ondersteunen. Bijvoorbeeld met ambulante behandeling in gezinnen. U krijgt dan meer inzicht in de beperking van uw kind, waardoor het contact verbetert. Voor kinderen van 8 tot 13 jaar biedt Auris Zorg de naschoolse opvang STAP in Amersfoort en Bergen op Zoom. Voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar Auris ambulante behandeling: Krachttraining. Ook biedt Auris cursussen voor kinderen en voor ouders.

Naschoolse behandeling STAP Krachttraining
Samenwerking

Samenwerking

Kentalis heeft een nauw samenwerkingsverband met Auris De Spreekhoorn. Het behandelcentrum biedt onderzoek, behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met auditieve en/of communicatieve beperkingen (met eventueel bijkomende problemen) en aan de ouders van deze kinderen. De belangrijkste informatie over Kentalis en de behandelingen is voor u op een rijtje gezet.

Meer informatie

Downloads

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.