Samenwerking

Samenwerking Kentalis De Kubus

Kentalis heeft een nauw samenwerkingsverband met Auris De Spreekhoorn. Het behandelcentrum biedt onderzoek, behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met auditieve en/of communicatieve beperkingen (met eventueel bijkomende problemen) en aan de ouders van deze kinderen. De belangrijkste informatie over Kentalis en de behandelingen is voor u op een rijtje gezet.

Samenwerking

Zowel leerlingen uit het speciaal onderwijs als leerlingen uit het reguliere onderwijs, kunnen gebruik maken van het aanbod van Kentalis. Kentalis overlegt regelmatig met de school van uw kind. Ook werken zij samen met het diagnostisch centrum van Kentalis of ziekenhuis dat uw kind begeleidt.

Behandeling algemeen

Een team van betrokken behandelaars en behandelcoördinator komt regelmatig bij elkaar om de behandeling en begeleiding te bespreken. Tijdens een persoonlijk planbespreking wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd. De doelstelling van de behandeling uit het persoonlijk plan vormt hierbij het uitgangspunt. De ouders worden in adviesgesprekken van de voortgang op de hoogte gehouden. Er kunnen alleen multi-disciplinaire behandelingen of begeleidingen worden gegeven.

Naschoolse dagbehandeling bij Kentalis

Kinderen tussen 5 en 14 jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking kunnen deelnemen aan de naschoolse dagbehandeling. Deze intensieve vorm van behandeling is vooral gericht op de gevolgen van hun beperking en op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen komen maximaal 3 dagen in de week, na school.  Ze spelen, werken en leren in hun groep, die maximaal uit 8 kinderen bestaat. Ze gebruiken samen de avondmaaltijd en gaan daarna om 18.30 uur weer naar huis. De naschoolse groep is gevestigd in een lokaal op De Spreekhoorn.

Individuele therapieën en trainingen

  • Speltherapie
  • Faalangstreductietraining
  • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)
  • AJONGH-training (Als Je Oren Niet Goed Horen)

De kinderen nemen indien mogelijk onder schooltijd éénmaal per week deel aan een training of therapie. Dat kan bij De Kubus maar ook op school zijn.

P.P.G.

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (P.P.G.) is een tijdelijke vorm van hulpverlening die zich richt op opvoedingsproblemen in gezinnen met kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen waarbij de ouders het gevoel hebben dat zij in die opvoeding van hun kind(eren) aan het vastlopen zijn. Hoewel de P.P.G. gericht is op heel het gezin, staat in de begeleiding de opvoederstaak van de ouders centraal. Het doel is om de opvoedersvaardigheden van de ouders te versterken om daarmee de gedragsproblemen van hun kind(eren) te verminderen.

De ouders worden door de gezinsbegeleidster in de thuissituatie geholpen om de praktische en specifieke opvoedingsmiddelen en methodes, die het kind met een auditieve en/of communicatieve beperking van hen vraagt, effectiever te hanteren. De frequentie en het tijdstip van de begeleiding wordt gekozen in overleg met de ouders.