Ouders

Contactmomenten met ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Contactschrift

Het is belangrijk dat ouders weten wat er op de school van hun kind gebeurt. Ook weet de leerkracht graag de bijzonderheden van thuis. Het is voor de leerkracht bijvoorbeeld prettig om te lezen wat de leerling in het weekend heeft gedaan. We gebruiken hiervoor Social Schools. Alle communicatie tussen ouders en leerkrachten verloopt via dit medium.
Er worden groepsberichten met foto’s en individuele berichten voor ouders gestuurd.

Telefonisch contact

Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u bellen naar school. De leerkracht kan u na schooltijd (vanaf 14.45 uur en op woensdag vanaf 12.45 uur) te woord staan. Onder lestijd kan niet worden doorgeschakeld naar de klassen. Dit zou de lessen verstoren. De administratie kan uw boodschap wel aannemen.

Meekijken in de klas

U bent altijd welkom om een dagdeel in de klas op bezoek te komen. U overlegt met de leerkracht wanneer u een dagdeel wilt bijwonen. Ook kunt u op zo’n dagdeel met uw kind mee naar logopedie.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar nodigen wij u uit voor een oudergesprek. In dit gesprek vertellen de leerkracht en de logopedist waar de afgelopen maanden aan is gewerkt. In de jaarkalender vindt u de dagen waarop deze gesprekken plaatsvinden.

 

Het eerste gesprek vindt plaats voor de herfstvakantie. Het ontwikkelingsplan en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt besproken. De leerkracht vertelt dan hoe het met uw kind gaat in de klas.

 

Het tweede gesprek vindt plaats voor de voorjaarsvakantie. We bespreken de uitkomsten van de toetsen. De leerlingen krijgen een kinderrapport mee. In dit rapport kan de leerling zelf zien waar hij goed in is. Zijn sterke kanten worden op een eenvoudige manier opgeschreven. Dit rapport kan de leerling laten zien aan oma’s, opa’s en andere belangstellenden.

 

Het derde gesprek vindt plaats vlak voor de zomervakantie. In dit gesprek evalueren we het schooljaar. Welke ontwikkelingen heeft uw kind gemaakt? We kijken vooruit naar het nieuwe schooljaar. U hoort tijdens dit gesprek naar welke groep uw kind zal gaan. U krijgt van ons het leerlingenverslag voorafgaand aan het gesprek.

 

Het is altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht en/of logopedist.

Huisbezoek

Bij leerlingen die instromen in groep 1-2 wordt door de leerkracht en onderwijsassistent een huisbezoek afgelegd binnen 6 weken na opstart op school. In groep 3-8 kan in uitzonderlijke situaties een huisbezoek afgelegd worden. Bij nieuwe leerlingen in groep 3-8 worden ouders binnen 6 weken na start op school uitgenodigd voor een startgesprek om het OPP te bespreken.

Informatiebijeenkomsten

Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij een informatiebijeenkomst/ welkomstmiddag voor ouders. U ontmoet er de ouders van de klasgenootjes van uw kind en maakt kennis met de leerkracht, de logopedist en de onderwijsassistent (onderbouw). U krijgt praktische informatie over bijvoorbeeld de dagindeling, bijzondere data in het schooljaar en de spullen die de leerlingen nodig hebben. Ook krijgt u informatie over de lesmethodes die we gebruiken in de groep.

Ouderochtenden

Gedurende het schooljaar organiseert de oudercommissie een ouderochtend op school.

Social Schools

Via de leerkracht krijgt u een wachtwoord van Social Schools. Op Social Schools kan de leerkracht bijvoorbeeld (algemene) berichten, filmpjes en foto’s plaatsen. Zo kunt u op de hoogte blijven van het nieuws en de activiteiten die op school en in de klas plaatsvinden.

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau (regio Zuid).

Wilt u meer weten over hoe de medezeggenschap bij Auris is geregeld? Klik dan op de button hieronder.

Meer informatie

Oudervereniging

De oudervereniging zet zich in voor alle leerlingen van Auris De Spreekhoorn. Zo organiseert de oudervereniging feesten en extra activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst en het Paasfeest. De oudervereniging ondersteunt de sportdag, feesten en extra activiteiten. Wilt u graag een bijdrage leveren aan de oudervereniging? Neem dan contact op met een van de leden van het bestuur. Onder Onze Medewerkers vindt u de namen van de leden.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage. De algemene bijdrage is €17,50. Dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens en excursies. De bijdrage voor het schoolreisje is afhankelijk van de bestemming. De bijdrage voor het kamp is €70,-

Voor vragen kunt u contact opnemen met de school: telefonisch via 088-8940900 of via e-mail info.spreekhoorn@auris.nl.