Auris De Spreekhoorn Aurislogo

Bereikbaarheid bij calamiteiten tijdens de zomervakantie

Personeelsleden en ouders van leerlingen kunnen, bij calamiteiten, contact opnemen met één van de MT- leden per e-mail. Deze e-mail wordt dagelijks gelezen. Vervolgens zal er contact met u worden opgenomen.  Hieronder treft u het bereikbaarheidsrooster en de contactgegevens gedurende deze periode aan.

Van 11 juli t/m 17 juli 2020: Eric Twaalfhoven (schoolleider): e.twaalfhoven@auris.nl

Van 18 juli  t/m 31 juli 2020: Etske Lauwerijssen (schoolleider): e.lauwerijssen@auris.nl

Van 1 augustus t/m 14 augustus 2020: Christian van der Linden (schoolleider): c.vanderlinden@auris.nl

Van 15 augustus t/m 23 augustus 2020: Daniëlle Hendriks (schoolleider): d.hendriks@auris.nl  

Onze school

Auris De Spreekhoorn is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen. Leerlingen met een intensief cluster 2-arrangement zijn welkom op onze school. Ook hun ouders zijn welkom.

De Spreekhoorn is opgericht in Breda. In 2007 is nevenvestiging Tilburg geopend, De Spreekhoorn Tilburg. In augustus 2014 is een derde school geopend, Montaal in Bergen op Zoom. Deze school is een samenwerking tussen De Spreekhoorn en de Koninklijke Auris Groep. Vanaf 1 augustus 2015 worden de drie scholen aparte scholen onder de stichting Koninklijke Auris Groep.

Lees meer over Auris De Spreekhoorn

Geplaatst: 18 maart 2016

Nieuw: website Auris voor professionals

Auris lanceert 21 maart de website voor professionals. Een website die professionals helpt om snel de weg naar Auris te kunnen vinden. De website kwam tot stand in samenwerking met professionals binnen en buiten Auris.
Lees meer »

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten. 

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. De leerlingen leren de juiste leerstof die nodig is en die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris De Spreekhoorn gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.