• Nieuws
  • Auris de Spreekhoorn is een BVL school

21 augustus 2020

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn er in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor de verkeerseducatie en –veiligheid rond de school.  Het Label is het bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. Leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of verzorgers berokken bij verkeerseducatie.