Raden en vertrouwenspersonen

Medezeggenschapsraad

Sophia Dirven zit namens regio Zuid in de Medezeggenschapsraad.

Deelraad

Sophia Dirven zit namens De Spreekhoorn in de deelraad.

Vertrouwenspersoon

Wij hebben een externe vertrouwenspersoon op onze school. Dat is een vertrouwenspersoon van de GGD West-Brabant. U kunt contact opnemen via het centraal meldpunt in Breda, tel. (076) 52 82 241.

Coördinator veiligheid

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verdere invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en antipestbeleid op de school. De veiligheidscoördinator voor Auris De Spreekhoorn is Christian van der Linden.

Aanspreekpersonen bij pesten

Marit Biesheuvel (IB- er): anti-pestcoördinator
Ellen den Boer (orthopedagoog): groep 1 t/m 5

Oudervereniging

  • Miranda Stotijn
  • Veronica Meeng
  • Diana Verbeek
  • Asley de Ruyter
  • Bianca Kielman
  • Marie-José Franken
  • Tienka Eykman