Raden en vertrouwenspersonen

Medezeggenschapsraad

Paul Haak zit namens regio Zuid in de medezeggenschapsraad.

Deelraad

Paul Haak, Sophia Dirven en Karin Smits zitten namens De Spreekhoorn in de deelraad.

Vertrouwenspersoon

Wij hebben een externe vertrouwenspersoon op onze school. Dat is een vertrouwenspersoon van de GGD West-Brabant. U kunt contact opnemen via het centraal meldpunt in Breda, tel. (076) 52 82 241.

Coördinator veiligheid

Christian van der Linden

Aanspreekpersonen bij pesten

Marit Biesheuvel (IB- er): anti-pestcoördinator
Ellen den Boer (orthopedagoog): groep 1 t/m 5
Nettie Voermans (orthopedagoog): Groep 6 t/m 8

Oudervereniging

Bianca Geldens
Corné Heystek  (Voorzitter)
Sasha Hulsbergen (Secretaris)
Stef Mastenbroek
Natasja van Overveld (Penningmeester)
Jessica Peeters
Karin van Susteren
Patricia Verdonk
Malu Wolf