Urentabel en methodieken

Urentabel en methodieken

Hieronder vindt u per vak een overzicht van de methodieken en methoden die wij gebruiken op school.

Urentabel

Nederlandse taal

Taalontwikkeling 

 • Methode “Veilig Leren Lezen” (Kim versie)
 • Methode “Staal”
 • Uitgangspunten van de RMM(=Reflecterende Moedertaal Methodiek) Basishouding Communicatie & VAT- principes =
 • Volgen – Aanpassen – Toepassen

 

Lezen – Aanvankelijk lezen 

 • Methode “Veilig Leren Lezen” (Kim versie)
 • Individueel lezen: bibliotheekboeken.
 • Methode Voortgezet lezen
 • Methode “Estafette”

 

Lezen – Begrijpend en studerend lezen 

 • Methode “Nieuwsbegrip”. Cito-oefenboekjes en Lees Aardig
 • Methode “Staal”

 

Schrijven 

 • Methode “Pennenstreken”
 • Spelling
 • Aanvankelijk Methode “Veilig Leren Lezen” (Kim versie)

 

Spellen 

 • Methode “Staal”
 • Voortgezet (spelling)
 • Staal Spelling

Rekenen en wiskunde

 • Bronnenboek “Spelend rekenen”
 • Methode “Pluspunt”, deels ondersteund met onderdelen van “Met sprongen vooruit”
 • Gynzy

Wereldoriëntatie (Natuur, Geschiedenis en Aardrijkskunde)

 • Blink wereld

Techniek en wetenschap

Blink wereld en workshops techniek

Burgerschap

Dit komt in al onze lessen terug. En gebruiken hierbij ook de volgende materialen.

 • Blink wereld
 • Methode Sociaal-emotionele ontwikkleing “Kwink”
 • Projecten

Geestelijke stromingen

 • Projecten, projectmap “Feesten en gedenkdagen”

Bevordering sociale redzaamheid/zelfstandigheidstraining

Dit komt in al onze lessen terug. Daarnaast geven wij sociale vaardigheidstrainingen in de groepen waar dit nodig is.

 • Methode “Kwink”
 • Projecten GGD

Verkeer

Auris de Spreekhoorn is een BVL school

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn er in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor de verkeerseducatie en –veiligheid rond de school.  Het Label is het bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. Leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of verzorgers berokken bij verkeerseducatie.

Verkeersexamen

 • Methode “Stap vooruit” en “Op voeten en fietsen”.
 • JeugdVerkeersKrant.

Groep 7 doet mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen. Ter voorbereiding op dit examen wordt geoefend met het Jeugdverkeersexamen.

Engelse taal

Methode “Groove me”

Expressie-activiteiten

Te onderscheiden zijn tekenen, textiele werkvormen, handenarbeid, muzische- en dramatische vorming. Methode “Uit de kunst”.

Tekenen

 • Methode “Uit de kunst”
 • Methode “Tekenvaardig”

Muziek

 • Methode “123Zing”
 • Liedbundels: “Kleuterwijs”, “Eigenwijs “ en “Klankkleur”