Logopedie

Logopedie

De logopedist begeleidt leerlingen op het gebied van spraak, taal en communciatie. Alle leerlingen op Auris De Spreekhoorn volgen logopedie, individueel of klassikaal. De logopedist is regelmatig aanwezig in de klas en begeleidt de leerlingen ook individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. We gebruiken veel beeldmateriaal in de klas, zoals tekeningen, afbeeldingen en foto’s. Klik op de balkjes om meer te lezen over de behandelingen.

Begeleiding van leerlingen met problemen in de sensorische informatieverwerking

Onze zintuigen geven ons informatie over ons eigen lichaam en de omgeving. Zo zetten we onze ogen in om te zien en zetten we ons gehoor in om geluiden op te vangen. De hersenen verwerken deze informatie en zetten het om in reacties. Soms hebben de hersenen problemen de informatie te verwerken. Dat kan gevolgen hebben voor het leren, het gedrag en de taalontwikkeling. De logopedisten binnen Auris De Spreekhoorn hebben de juiste kennis om leerlingen met deze problemen te begeleiden.

Handige links:
NSSI
Anders kijken naar kinderen

Begeleiding van slechthorende leerlingen

Leerlingen die slechthorend zijn krijgen extra aandacht bij hoortraining, hoorapparatuur en spraak. De logopedist geeft ook begeleiding aan leerkrachten, onderwijsassistenten en hun ouders. Ook overlegt de logopedist met het Audiologisch Centrum (AC).

Ervaar TOS

Met het Ervaar TOS belevingscircuit ontdekt u zelf wat het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. Dit gaat u ervaren in tien dagelijkse situaties.

U doet daarbij meer kennis op over hoe kinderen een TOS ervaren. Hierdoor leert u ook hoe moeilijk of frustrerend een TOS soms is, bijvoorbeeld als een kind niet kan zeggen wat het bedoelt. Het circuit zorgt voor herkenning. Dat is handig, zo kunt u uw kind thuis nog beter begeleiden. Ook leert u positiever denken over een TOS. U oefent situaties die thuis en tijdens vrije tijd kunnen voorkomen. U doorloopt het circuit zelfstandig in een tweetal. Na afloop deelt u met elkaar uw ervaringen.