Auris De Spreekhoorn Aurislogo

Krachttraining

Situaties en gebeurtenissen in het leven van een kind of een jongere zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Soms ontstaan er problemen op sociaal-emotioneel gebied. Het is prettig als daarover kan worden gepraat in een veilige omgeving. Krachttraining is een kortdurende integratieve behandeling met het doel de kracht in jezelf te ontdekken. Auris biedt vanaf het schooljaar 2015-2016 krachttraining aan leerlingen van 4 tot 13 jaar in het gebouw van Auris De Spreekhoorn in Breda. 

Herkent u dit?

 • Uw kind klaagt regelmatig over hoofdpijn en buikpijn ’s ochtends voordat hij naar school moet. Uw kind wordt snel zenuwachtig in de klas en is nooit tevreden over het resultaat.
 • Uw kind wil graag vrienden maken, maar het heeft het gevoel door niemand aardig gevonden te worden.
 • Uw kind heeft door een privé situatie veel conflicten met u of andere familieleden.
 • Uw kind voelt zich in de klas altijd onbegrepen. Uw kind is boos en verdrietig omdat het uitgelachen wordt.

Tijdens de krachttraining maakt de trainer gebruik van de sterke kanten van het kind. De aandacht die het kind krijgt en het uitbouwen van zijn talenten, vergroten zijn weerbaarheid en zelfvertrouwen. Het kind wordt zich bewust van wat hij al kan en leert die kwaliteiten in te zetten. Krachttraining gaat uit van kortdurende behandeling. Hierbij kunt u denken aan vijf tot tien individuele bijeenkomsten met het kind. We starten en eindigen met een gesprek met de ouders of verzorgers. Het kind kan daarbij aanwezig zijn.

U kunt uw kind aanmelden via een Auris Aanmeldpunt bij u in de regio.

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten. 

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. De leerlingen leren de juiste leerstof die nodig is en die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris De Spreekhoorn gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.